Papier

Tu si môžete zvoliť tlač plagátov A3+ a iných papierových tlačovín. Tlačíme na hárky alebo papier z rolky (max. šírka 1600mm). Ponuka tlače bezpečnostných plomb na špeciálny materiál.