Používame cookies. Viac informácií.
×
 • Obchod
 • /
 • Blog
 • /
 • Tlač výročnej správy: Prezentujte firemné úspechy na úrovni

Tlač výročnej správy: Prezentujte firemné úspechy na úrovni

Ivan Ledenyi
14.1.2020 7:35:12
 • výročné správy

Cieľom tohto článku je vniesť trochu poznania a inšpirácie do sveta tvorby výročnej správy. V prípade, že hľadáte odpoveď na niektorú z nasledujúcich otázok, má pre vás zmysel čítať ďalej.

 • Čo to je výročná správa?
 • Čo by mala výročná správa obsahovať?
 • Grafická príprava výročnej správy
 • Z akých väzieb si môžeme vybrať? Prečo by sme mali na jej obálku použiť lesklé/matné lamino?
 • Aký je odporúčaný formát?
 • Aké sú možnosti pri výbere papiera?
 • Aké sú možnosti jej tlače?
 • Na čo by sme nemali zabudnúť?

Čo to je výročná správa?

Výročná správa je jedným z kľúčových firemných dokumentov, ktoré prezentujú úroveň spoločnosti. Len málo výtlačkov hovorí viac o odbornosti a postupe podnikania.
Výročné správy zahŕňajú záznamy, ktoré informujú o činnosti spoločnosti za posledný rok. Ich účelom je zverejniť informácie týkajúce sa finančnej výkonnosti. Od verejne obchodovaných spoločností sa vyžaduje, aby vypracovávali výročné a niekedy aj štvrťročné správy.
Výročné správy sú tiež prostriedkom na prilákanie investorov. Väčšina malých podnikov sa venuje ďalšiemu financovaniu a rozširovaniu a elegantná výročná správa môže byť rozdielom medzi získaním alebo nezískaním investora.
Pre malé podniky môže byť sledovanie financií a peňažných tokov vynikajúcim ukazovateľom oblastí, ktoré sú nad alebo pod úrovňou výkonnosti. Výročná správa jednoduchým, ale účinným spôsobom zdôrazňuje pozitívne aspekty minulého roka.

Čo by mala výročná správa obsahovať?

Výročná správa obsahuje podľa § 20 ods. 1 ZÚ účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje a správu audítora k tejto účtovnej závierke. Informácie sa poskytujú vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahujú dôležité finančné a nefinančné ukazovatele, vrátane informácie o vplyve činnosti ÚJ na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke.

Výročná správa má obsahovať informácie o:

 • vývoji ÚJ, o stave, v ktorom sa nachádza, o významných rizikách a neistotách, ktorým je ÚJ vystavená
 • udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
 • predpokladanom budúcom vývoji činnosti ÚJ
 • nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
 • nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 ZÚ
 • návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
 • údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
 • o tom, či ÚJ má organizačnú zložku v zahraničí.
Výročná správa musí poskytnúť verný a pravdivý obraz o ÚJ a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musí byť overený audítorom.

Grafická úprava výročnej správy

Organizácie by nemali považovať výročnú správu za administratívnu úlohu, ale za vynikajúcu príležitosť vyrozprávať príbeh svojej značky.
Pre niektorých je to jednoduchý súbor PDF. Pre väčšinu však existuje obrovský potenciál začleniť do výročnej správy firemný dizajn a množstvo grafických prvkov.
Ak by som mal dať len jedno odporúčanie pre tvorbu výročnej správy znelo by: „používajte infografiku“.

 • 90 % všetkých informácií sa do mozgu dostane cez vizuálne podnety
 • mozog si text ukladá do krátkodobej pamäti, zatiaľ čo grafické zobrazenie do dlhodobej
 • moderátori, ktorí použili infografiku, boli pri zaujatí publika o 40 percent efektívnejší
 • strana s infografikou je v priemere 30-krát viac čítanejšia ako strana s čistým textom
Infografika je najlepší spôsob, ako jednoducho a zrozumiteľne sprostredkovať komplexné údaje a štatistiku.


Výročnú správu je možné obohatiť o špeciálne efekty. Najčastejšie sa používa parciálny lak na obálke. S použitím laku je možné zvýrazniť prvky ako firemné logo, rok, prípadne vytvoriť štruktúru pozadia. Parciálny lak vytvára jemnú 3D vrstvu, ktorú je cítiť pod prstami a zvyšuje tak exkluzivitu správy.

vyrocna sprava s parcialnym lakom
vyrocna sprava s oblymi rozkami

Z akých väzieb si môžeme vybrať? Prečo by sme mali na jej obálku použiť lesklé/matné lamino?

Výročnú správu je možné vyhotoviť s väzbou V2 alebo V8. Najčastejšie sa na výročnú správu používa ekonomickejšia lepená väzba s PUR lepidlom, tzv. V2. Predpokladom na dobre vyzerajúcu väzbu je, aby chrbátik nebol príliš tenký. Štandardne sa za minimálnu hrúbku chrbátika považujú 2 mm. Hrúbka závisí od počtu vložených listov a gramáže zvoleného papiera. Na obálku sa používa vyššia gramáž od 250 g. Na vnútorné listy je vhodné používať gramáž od 90 g do 170 g.
V prípade, že najdôležitejším faktorom je rozpočet, je možné výročnú správu vyhotoviť aj s hrebeňovou väzbou. Hrebeňová väzba je najlacnejšia zo spomenutých a má tú výhodu, že môžete použiť aj menej strán.

Tip 1: Dobre vyzerajúca lepená väzba by mala obsahovať aspoň 30 listov s gramážou od 115 g.

Tip 2: Originálnym prvkom je, keď sa skombinujú rôzne gramáže, typy a farby papiera v jednom zväzku.

Laminovať obálku sa určite oplatí. Lamino zabezpečuje potrebnú ochranu a zároveň zvýrazňuje farby. Matné lamino je elegantnejšie, ale výraznejšie na ňom vidno otlačky prstov. Lesklé lamino na druhú stranu viac vytiahne farby. Jednoduchá rada neexistuje a záleží na vašej preferencii. Zákazníci častokrát volia matné lamino na tmavú grafiku a lesklé na pestrofarebnú. Ďalšou možnosťou je použitie „soft touch“ lamina, ktoré je najkvalitnejšie a zároveň najpríjemnejšie na dotyk.

Aký je odporúčaný formát?

Výročné správy sa štandardne pripravujú vo formáte A4. Nie je ničím nezvyčajným zvoliť aj vlastný formát, ale rozmerom by sa nemal veľmi vzdialiť klasickej A4. Výročná správa s menším rozmerom vyzerá dobre ak je zviazaná tvrdou šitou väzbou V8 a pôsobí ako publikácia.

Aké sú možnosti pri výbere papiera?

Papier na výročnú správu prezrádza viac ako si myslíte. Papier, na ktorom je vytlačená vaša výročná správa, je rovnako dôležitý ako návrh. Tlač a materiály môžu k výročnej správe pridať ďalší rozmer. Existuje viac ako 50 druhov papiera, ktorý je možné v rámci jedného zväzku ľubovoľne kombinovať. Jednou z možností je využitie grafických štruktúrovaných alebo farebných papierov. Výročná správa by v dnešnej dobe mala poukazovať aj na environmentálne nasmerovanie firmy. V našej ponuke je možné vybrať si aj z viacerých druhov recyklovaného papiera. Využitím rôznych gramáží papiera v jednej výročnej správe je možné vytvoriť prirodzene oddelené celky, prípadne upútať pozornosť na konkrétnu časť. V základe platí pravidlo: čím vyššia gramáž, tým správa pôsobí luxusnejšie.

Aké sú možnosti jej tlače?

Výročnú správu je možné tlačiť pomocou digitálnej alebo ofsetovej technológie. Rozdiel pri výbere spočíva v počte kusov, resp. počte tlačených listov. V nízkom náklade sa cenovo oplatí tlačiť digitálne. V prípade nákladu cca nad 50 kusov je ofsetová tlač výhodnejšia. Po prijatí objednávky u nás rozlišujeme správnu technológiu tak, aby sme zohľadnili požiadavky na cenu a kvalitu tlače. Na digitálnu tlač používame HP Indigo 7900, ktorý sa ľudovo označuje aj ako digitálny ofset.

Na čo by sme nemali zabudnúť?

Na záver niekoľko dobre mienených odpozorovaných tipov. Dajte si záležať na gramaticky správnych textoch. Korektúru textu nerobte v deň odovzdania výročnej správy do tlače. Veľmi dôležité je správne zalomenie grafiky. Pozor na odsadenia textu a kvalitu obrázkov, ktorá by mohla pokaziť celý dojem. Využívajte tabuľky a grafy a iné vizuálne prvky. Ak je to možné, vizuálne stvárnenie udržte konzistentné počas rokov a rešpektujte firemnú identitu.

Ak sa potrebujete poradiť o rôznych možnostiach vyhotovenia, neváhajte nás kontaktovať. Ďalšie informácie o možnostiach výroby a cene výročných správ môžete zistiť na nesledujúcom odkaze.

tlač výročnej správy

Typocon vás ľúbi!

A preto s vami radi zdieľame všetky užitočné informácie o tlači. Tvoríme pre vás články, video návody, personalizované ponuky produktov … to všetko zadarmo!

Ivan Ledenyi

Počas štúdia Hospodárskej Informatiky na Ekonomickej univerzite som pracoval ako dobrovoľník v nízkoprahovom zariadení pre deti a mládež na ulici. Po štúdiu som pôsobil na viacerých aj zahraničných IT projektoch. V súčasnosti som konateľ a tvorca portálu na tlač a výrobu reklamy Typocon.sk. Vo voľnom čase cestujem, windsurfujem, alebo sedím na motorke so svojou manželkou.