• Obchod
 • /
 • Blog
 • /
 • RGB alebo CMYK? Ktorý farebný model zvoliť a kedy?

RGB alebo CMYK? Ktorý farebný model zvoliť a kedy?

Ivan Ledenyi
25.1.2021 9:33:39
 • RGB
 • CMYK
 • Pantone

RGB

Farebný model RGB je aditívny farebný model, v ktorom sa červené, zelené a modré svetlo kombinuje rôznymi spôsobmi, aby sa reprodukovalo široké spektrum farieb. Názov modelu vychádza z iniciálok troch primárnych farieb, červenej, zelenej a modrej.

Práve na ich vlnové dĺžky má ľudské oko najvyššiu citlivosť. Všetky ostatné farby vznikajú kombináciou týchto troch farieb. Pred nástupom elektroniky už mal farebný model RGB pevnú teóriu založenú na ľudskom vnímaní farieb.

Dnes je RGB štandardnou metódou vytvárania farebných obrázkov na obrazovkách, ako sú televízory, monitory a smartfóny.

Pod aditívnym modelom rozumieme, že zmiešaním všetkých troch farieb získame bielu farbu. Ak farby nepridáme, výsledok predstavuje čiernu farbu. Ak sú intenzity farieb rovnaké získame odtieň šedej, bledší alebo tmavší v závislosti od intenzity vyžarovaného svetla. Ak sú rôzne získame farebný odtieň v závisloti od rozdielu najsilnešej a najslabšej intenzity použitých základných farieb.

Súčet dvoch základných farieb rovnakej intenzity vytvorí sekundárne farby.

rgb sucet farieb

RGB model sa dáva často do kontrastu s farebnou paletou CMYK (azúrová, žltá, purpurová a čierna) používanou na vytváranie tlačených obrázkov. CMYK je „subtraktívny“ farebný model. Farby sú vzájomným kombinovaním tmavšie. Zmiešaním 100% každej farby vo farebnom modeli CMYK vznikne čierna farba, zatiaľ čo 0% každej farby vedie k bielej farbe.

rgb cmyk porovnanie

Určite ste si všimli, že na rôznych monitoroch má ten istý obrázok jemne odlišné sfarbenie. Samotný model RGB nedefinuje čo sa myslí pod červenou, zelenou a modrou kolorimeticky. Model definuje aký bude výsledok miešania vo vzťahu k primárnym farbám, ktoré nie sú definované absolútne. Na odstránenie rozdielov boli definované aboslútne farebné priestory ako napríklad sRGB, alebo Adobe RGB. Programy ako Adobe Photoshop, illustrator a iné majú pomocou profilov podrobnejšie definovaný RGB model, aby zaručili rovnaký výsledok na akomkoľvek zariadení.

Koľko farieb je možné vytvoriť použitím RGB modelu?

Počet farieb ktoré môžeme vytvoriť pomocou RGB závisí od toho, koľko hodnôt je možné použiť pre červenú, zelenú a modrú farbu. Toto sa nazýva „farebná hĺbka“ a meria sa v bitoch.
Najbežnejšia farebná hĺbka je 24-bitová, známa tiež ako „True Color“.
Podporuje osem bitov pre každú z troch farieb alebo spolu 24 bitov. Toto poskytuje 256 možných hodnôt pre červenú, zelenú a modrú farbu. 256 x 256 x 256 = 16 777 216 celkových možných farieb.

24-bitová farebná hĺbka
(224 = 16 777 216 farieb)
označovaná ako
„True Color“.

rgb vsetky farby

0 – 255 hodnôt predstavuje intezitu konkrétnej farby. Napríklad keď je červená nastavená na 0 znamená to, že sa daná farba nepoužíva. Pri hodnote 255 sa naopak úplne rozsvieti. Akákoľvek hodnota medzi nimi predstavuje čiastočné vyžarovanie danej farby. Ľudské oko dokáže od seba odlíšiť menej ako 1 milión farebných odtieňov. Na základe toho sú už farby True Color (pravé farby) považované za vhodné pre kvalitnú tlač fotografií.

Kedy je dobré pracovať s RGB modelom?

Ak bude váš projekt zobrazovaný na digitálnych obrazovkách. Môže ísť o počítače, smartfóny, tablety, televízory, smarthodinky a podobne.

Najčastejšie sa s farbami v móde RGB stretnete pri dizajnovaní webových stránok a aplikácií, návrhu loga a online reklám. Pri marketingových aktivitách zameraných na sociálne siete a vizuálny obsah v rátane videií, infografiík a školských projektov.

Čo má RGB a facebook spoločné? - #Hashtag

Pri zobrazovaní farebného obrazu na obrazovke má každý pixel špecifickú hodnotu RGB. Pri 24-bitových farbách je táto hodnota medzi 0 a 255). Pixel na monitore pri zobrazení žltej má veľa červenej a zelenej farby, a len veľmi málo modrej.

 • R: 245 (F5 hexadecimálne)
 • G: 223 (DF hexadecimálne)
 • B: 77 (4D hexadecimálne)

Pri práci s farbami rgb sa častokrát stretneme s označním farby s hastagom „#“. Napríklad #ffffff označuje bielu farbu. Znaky “ff-ff-ff” sú len hodnoty pre najžiarivejšiu červenú, zelenú a modrú farbu (255 – 255 – 255) prevedené pomocou hexadecimálnej tabuľky.

hexadecimalna prevodova tabulka

Štandardným spôsobom zobrazenia hodnoty RGB je použitie hexadecimálnych hodnôt pre červenú, zelenú a modrú farbu, pred ktorými je číselný symbol alebo hashtag. Preto je vyššie uvedená žltá farba v RGB definovaná ako #F5DF4D.

Postup prevodu do šestnástkovej sústavy pozostáva z delenia prevádzaného čísla číslom 16 a následne násobenie zostatku číslom 16. Výsledok z tohto násobenia sa následne prevádza do šestnástkovej sústavy. Postup sa opakuje až kým pri delení nedostaneme číslo menšie ako 1.

 • 1. Číslo 245 vydelíme 16 = 15.3125. Zapíšeme celé číslo 15 a zostatok 0.3125 násobíme 16 = 5.
 • 2. Opakujeme postup s celým číslom 15. 15/16 = 0.9375 zapíšeme 0 a zostatok 0.9375 násobíme 16 = 15. Čísla 15 a 5 Prevedieme pomocou nasledujúcej tabuľky do Hexadecimálnej sústavy.

  Hex 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


 • 3. Začíname posledným vypočítaným číslom 15 (Hexadecimálne je F) a číslo 5 (Hexadecimálne 5).
 • 4. Číslo 245 bude v hexadecimálnej sústave zapísane ako F5.

  245 / 16 = 15.03125
  15 / 16 = 0.9375
  15
  0
  0.3125 * 16 = 5
  0.9375 * 16 = 15
  15 5
  F5
  223 / 16 = 13.9375
  13 / 16 = 0.81255
  13
  0
  0.9375 * 16 = 15
  0.8125 * 16 = 13
  13 15
  DF
  77 / 16 = 4.8125
  4 / 16=0.25
  4
  0
  0.8125 * 16 = 13
  0.25 * 16 = 4
  4 13
  4D


 • 5. Žltá farba s R:245 G:223 B:77 je v hexadecimálnej sústave zapísaná ako #F5DF4D.

CMYK

Alebo „Cyan, Magenta, Yellow, Key/BlacK“ (azúrová, purpurová, žltá, čierna) je model, ktorý pracuje s takzvaným subtraktívnym miešaním farieb. Na rozdiel od rgb kde pridávaním farieb vznikajú bledšie kombinácie až biela, pri modely cmyk s bielou farbou začíname a pridávaním farieb sa dopracujeme k čiernej.

Využitie tohto modelu je hlavne pri tlačených dokumentoch, kde sa farby tvoria miešaním pigmentov. Základnými farbami sú azúrová, purpurová a žltá a ich zmiešaním vznikne čierna. Model cmyk počíta aj so samostatnou čiernou farbou, nakoľko je to ekonomickejšie a vo výsledku je čierna farba sýtejšia a krajšia.

Princíp miešania farieb v tomto farebnom modeli pripomína oveľa viac prácu maliara. Množstvo odtieňov tvorené svetlom je mnohonásobne vyššie, než aké dokáže namiešať atrament či toner.

Kedy je dobré pracovať s CMYK modelom?

Ak pracujete na zadaní, ktoré pôjde do tlače, jednoznačne pri vytváraní dokumentu zvoľte farebný model CMYK. Softvér tak zámerne vynechá farby, ktoré síce nemá problém zobraziť, ale nie je ich možné aplikovať na tlačený dokument. Vo výsledku tak budete pracovať s farbami, ktoré budú vernejšie zodpovedať finálnej podobe.

Vhodnými formátmi dokumentu na prácu vo farebnom modeli cmyk je PDF, AI a EPS.

Prevod RGB na CMYK

Prevod farieb medzi RGB a CMYK je jednosmerný. V prípade, že grafiku prevediete z rgb modelu do cmyku odrežete tak niektoré žiarivejšie farby. Ak by ste ale dokument chceli previesť naspäť na rgb, farebnosť sa nezmení nakoľko farby CMYK sú podmnožinou farieb RGB a softvér už nemá informáciu o tom, ktoré farby by mal zmeniť.

prevod rgb na cmyk

Ak z niakeho dôvodu zabudnete, alebo nemáte informáciu o použitom modely v každej tlačiarni majú nakonfigurovaný rip (raster image processor) na prevod farieb do cmyku. V lepšom prípade si zmenu ani nevšimnete a v horšom budú farby vyblednuté. Prípadne bude zmenená aj farebnosť a kontrastné farby sa môžu stratiť. Aj preto je dobré konzultovať v prípade, že si nie ste s pripravenou grafikou istý.

Model Pantone a ich systém PMS

Pri práci s grafikou, ktorú pripravujeme do tlače sa často stretávame s nekonzistenciou farebných odtieňov. Farba na obrazovke vyzerá inak ako na skušobnom hárku. Zároveň vyzerá inak na rôznych papieroch, ktoré majú svoje vlastné odtiene. A na zákazke ktorú si dáme vytlačiť opakovane o pol roka sú odtiene opäť trochu iné. Ovplyvniť výsledok môže aj zmena dodávateľa farieb, alebo subjektívny pohľad (každý vnímame farby trochu inak). Na odstránenie vyššie spomenutých problémov vytvorila firma Pantone farebné normy, ktoré sú nemenné.

Pantone color matching system, skrátene PMS, je štandardizovaný systém na reprodukciu farieb patentovaný firmou pantone. PMS je súbor pravidiel, ktorý garantuje, že zvolený farebný odtieň je všade na svete v akejkoľvek podobe (či už digitálnej alebo tlačenej) vždy identický.

Ak vytvárate projekt, pri ktorom záleží na zachovaní farieb, napríklad firemná identita, logo, alebo obal na produkt, je farebná škála pantone výbornou voľbou.

prevod rgb farieb do pantone

Pantone farby sú unikátne nakoľko sú miešané z 13 základných pigmentov (14 ak rátame aj čiernu). Snaha o ich reprodukciu len zo základných farieb cmyk je len ťažko napodobiteľná.

Na oficiálnej stránke si môžete prehliadať všetky farby pantone (pantone color picker) a nájsť ich kódové označenie, prípadne najbližšiu reprezentáciu v podobe rgb, alebo cmyk farieb. Zároveň v licencovaných programoch ako Adobe Photoshop, Illustrator, Corel a podobne sú pantone farby implemenované pre jednoduchší výber.

pantone color picker screenshot

Pantone založilo inštitút, ktorý každoročne vyberá farbu roka, ktorá je momentálne Ultimate Gray (šedá) a Illuminating (žltá). Je vysoko pravdepodobné, že sa s týmito farbami počas roka stretneme v rôznych dizajnových návrhoch.

pantone farba roka 2021

Zdroje

Typocon vás ľúbi!

A preto s vami radi zdieľame všetky užitočné informácie o tlači. Tvoríme pre vás články, video návody, personalizované ponuky produktov … to všetko zadarmo!

Ivan Ledenyi

Počas štúdia Hospodárskej Informatiky na Ekonomickej univerzite som pracoval ako dobrovoľník v nízkoprahovom zariadení pre deti a mládež na ulici. Po štúdiu som pôsobil na viacerých aj zahraničných IT projektoch. V súčasnosti som konateľ a tvorca portálu na tlač a výrobu reklamy Typocon.sk. Vo voľnom čase cestujem, windsurfujem, alebo sedím na motorke so svojou manželkou.