We use cookies. More info.
×

Other-Unbounded sheets

1x

Online price calculation

šírka
výška
Select
front page
back page
front page
back page
front page
back page
front page
back page
Print layout
Rozmer tlačového hárku: 460x320 mm
Max potlačiteľná plocha: 440x308 mm
Celkom: TH ( ks)
Počet kusov na TH:

Serixo ofset

biely nenatieraný klasický ofsetový papier


Customer
Typocon
Price
13,34
Price with discount
13,34
Price for item
1,3340
Extra work:
0,00
Total with Tax:
16,01