Používame cookies. Viac informácií.
×
 • Obchod
 • /
 • Blog
 • /
 • 28 rokov Typoconu: ako sme sa dostali až sem?

28 rokov Typoconu: ako sme sa dostali až sem?

Ivan Ledenyi
23.9.2019 15:19:44
 • Typocon
 • tlač
 • Leto 1991

  Ako to celé začalo?

  Túžba po samostatnosti, odvaha a priateľstvo.

  V lete v roku 1991 u Mamuta sedeli traja priatelia.

  Jozef Šafár vyštudovaný geodet a kartograf, ktorý mal za sebou už 10 rokov skúseností v kartografickom podniku. Jozef sa podieľal na zriadení prvej tlačiarne cenín na Slovensku, akciovej spoločnosti Prompt. Bol spoluautorom projektu na zabezpečenie technologického a softvérového riešenia výroby v spoločnosti a stal sa jej prvým riaditeľom. Tlačiareň cenín navrhovala dizajn, projektovala ochranné prvky a tlačila rôzne druhy cenín - akcie, vkladné knižky, kolky, tlačivá pre štátne inštitúcie a podobne. Jednou z prvých väčších zákaziek bol grafický návrh prvých slovenských pasov a spolupráca pri realizácii ich tlače v zahraničí.
  Ladislav Ledényi vyštudoval vodné stavby na STU, kde sa prvý krát stretol s programovaním. Fascinovaný prichádzajúcou technologickou revolúciou kúpil počítač atari za všetky peniaze a doma na ruskom televízore programoval od rána do večera. Navyše sa zamestnal v SHMU, kde mal možnosť hodinu denne programovať na počítači. Počas stretnutia na pive už bol zamestaný na Kartografickom ústave kde pracoval na digitalizácií máp.
  Peter Švantner spolu s Ivanom Jurkovičom (bol tiež majiteľom Typoconu) pracovali vo vydavateľstve Obzor. Peter pred tým pracoval v ústave technickej kibernetiky (SAV), kde rovnako ako Laco zbieral skúsenosti s nastupujúcou počítačovou revolúciou. Aby toho nebolo málo, brigádoval aj vo firme Artex, ktorá ako jedna z prvých využívala Macintoshe. Množstvo skúsenosti neskôr naplno preniesol do svojej firmy.


  Na stretnutie prišiel Laco s nápadom na založenie firmy. Návrh spočíval vo vytvorení grafického štúdia, ktoré by vyrábalo layouty, zalamovalo časopisy a scanovalo fotografie.
 • o tri pivá neskôr

  Ako vznikol názov?

  Skvelý nápad potrebuje skvelý názov

  Počas stretnutia prišla reč aj na názov firmy. Jozef navrhol FOTO-CON. Foto ako fotografia a CON ako koncovka, ktorá sa bežne využíva v kruhu sci-fi fajnšmekrov (COMICON). Znieť to znelo ale nebolo z toho na prvý pohľad jasné, že sa jedná o Typografiu (grafická úprava tlačených dokumentov).

  Nezachovala sa informácia pri ktorom pive sa im to podarilo spojiť. Každopádne zo slov fotoCON a TYPOgrafia mohli vzniknú už len dva názvy: TYPOCON, alebo FOTOGRAFIA. Fotografia už bola obsadená a tak bolo rozhodnuté.
 • 3. Október 1991

  Oficiálny dátum vzniku

  Na úrade zaregistrovaná firma Typocon spol, s.r.o

  "Typocon spol. s.r.o. vznikla s prvotným zameraním na grafický dizajn, spracovanie digitálnych dát, prípravu tlačových podkladov a vydavateľskú činnosť. Zameriavala sa najmä na počítačovú sadzbu a zalomenie kníh, časopisov a firemných tlačovín vrátane skenovania (digitalizáciou) podkladov. “
 • 28. 1993 december

  Typocon ako grafické štúdio

  Kúpa prvého scanneru

  Dva dni pred silvestrom Laco s Petrom sadli do auta a vyrazili smer Nemecko. Neustála rastúca potreba scanovania fotografií prirodzene výustila do kúpy prvého scanneru Dainnipon screen.

  Najväčšími odberateľmi boli v tom čase reklamné agentúry, knižné vydavateľstvá (Slovart, Mapa Slovakia plus, Jaga group, Media Svatava, Príroda), časopisecké vydavateľstvá (napr. Živena, Mediage - časopisy Interiér/Exteriér, Miau, Markíza, Slovenka, Štýl bývania), vydavateľstvá umeleckých katalógov a časopisov (Slovenská výtvarná únia – časopis Výtvarný život; Slovenské centrum dizajnu - časopis DESIGNUM, Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy) tlačoviny veľkých firiem - napr. Volkswagen, Hydrostav, Výskumný ústav zváračský, obchodné prevádzky a podobne.
 • 1996

  Typocon ako vydavateľstvo

  scanner Heidelberg hell LinoTipe s3800 B2

  Kapacita prvého scanneru nepostačovala. Množstvo fotografií sa nosilo do vydavateľstva Pravda, kde ich scanoval Karol Dbilický. Robiť v Pravde a scanovať prevažne pre Typocon prestávalo mať zmysel. Karol vstupuje ako spoločník do Typoconu a scanovanie sa rozbieha naplno.

  V tom čase už v Typocone pracuje 6 scaneristov na 3 smeny. Typocon je schopný graficky pripraviť viac ako 20 časopisov mesačne.

  “Vo vydavateľskej činnosti sa firma Typocon špecializovala na vydávanie autorských katalógov, umeleckých monografií, publikácií pre regionálne kultúrne organizácie, katalógy projektov mimovládnych organizácií a tematických máp Slovenska na propagáciu cestovného ruchu."
 • 1997

  Typocon sa stáva značkou kvality

  Zaregistrovaná ochranná značka.  V Typocone sa neustále zvyšuje odbornosť a nekompromisne sa tlačí na dodržiavanie kvality.

  Do Typoconu vstupuje Martina Sabová, ktorá sa o pár rokov stáva jednou z najznámejších tvári v polygrafickom prostredí. Svojou vlúdnosťou a odbornosťou posúva Typocon bližšie ku koncovému zákazníkovi a trvale tak ovplyvňuje smerovanie firmy.
 • 1998 - 2000

  Grafické štúdio rastie.

  Vo firme vládne tvorivý chaos.

  Za každým z množstva Macintoshov sedia aj traja ľudia naraz. Pracuje sa 7 dni v týždni na 3 smeny. Hotové layouty sa niekoľkokrát za deň nosia do tlačiarní.
  Logickým krokom je preto kúpa prvých laserových a inkjetových tlačových strojov.
 • 2000

  Doba digitálnych fotoaparátov

  a výzvy s tým spojené.

  S nástupom digitalizácie pozvoľna ubúda potreba scanovania. Typocon sa v predstihu pripravuje a do strojového parku pridáva stroje na tlač malých aj veľkých formátov. Typocon tak rozširuje pole pôsobnosti a uzatvára výrobný kruh od prijatia objednávky až po jej vytlačenie.
 • 2001

  Typocon je online

  Typocon sa zviditeľnuje v online priestore.


  Tomáš Ledényi
  vytvoril prvú online stránku a Typocon tak získava doménu www.typocon.sk, ktorú používa dodnes. Tomáš spropagoval Typocon vo svojich začiatkoch na internete. • 2002

  Typocon priberá – ofsetová cesta

  osvitka na platne CTPko Herkules

  Objednávok na prípravu dát pre ofsetovú tlač pribúdalo a prirodzene to vyústilo do kúpy stroja na osvit platní. V Typocone sa osvitovalo 14 rokov v priemere 400 platní za deň.
 • 2004

  Indigo 3050 – digitálna cesta

  Prvé Indigo na Slovensku práve v Typocone

  V roku 2004 bola na výstave predstavená revolúcia v digitálnej tlači - Indigo 3050. Kopírovacie atramentové stroje nedokázali kvalitou konkurovať novej technológii electroinkov. Laco zachytil prichádzajúci trend a Typocon sa stal prvou tlačiarňou s Indigom na Slovensku.

  Indigo tlač je výraz, ktorý sa dodnes používa na vyjadrenie digitálnej tlače s najvyššou kvalitou.
 • 2005

  Online kalkulácia ceny

  Typocon je prvou online tlačiarňou na Slovensku s kalkuláciou ceny na internete.
 • 2009

  Typocon sa rozširuje – veľkoformátová tlač

  swissQOrint Oryx

  Priestory vo zváračskom ústave začínajú byť tesné a Typocon sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej 66.

  Peter si posledný deň na výstave všíma švajčiarku firmu swissQprint. Typocon od nich kupuje Oryx a v nových priestoroch otvára novú kapitolu veľkoformátovej tlače.
 • 2012

  Typocon zrýchľuje - Indigo 5600

  Svet digitálnej tlače sa začína neúprosne zrýchlovať. Reakciou na to je kúpa ďalšieho Indiga. Indigo 3050 dostáva na pomoc svojho mladšieho brata Indigo 5600.
 • 2013

  Nový web

  Meníme spôsob online nákupu tlačovín.

  Asi najvýraznejšou zmenou v Typocone bolo zavedenie nového objednávkového systému, ktorý zohľadnil všetky doterajšie inovácie. Online kalkulácia cien a tvorba objednávok online sa stala štandarným spôsobom nákupu.

 • 2018

  Inovujeme vozový park na všetkých frontoch.

  Indigo 7900 a SwissQPrint Nyala  indigo a nyala
 • 1. Januára 2019

  Typocon ako súčasť 21. Storočia.

  Spustenie webu na ktorom sa aktuálne nachádzate.

  Posledná verzia stránky www.typocon.sk posunula objednávkový systém na plnohodnotný eshop s možnosťou platby online.  Typocon má za sebou 28 rokov dlhú históriu. Prežil nástup technológií pri ktorých musel viac krát rozširovať alebo meniť svoju činnosť. V súčasnosti máme v maloformátovej aj veľkoformátovej tlači najmodernejšie dostupné technológie a zabezpečujeme kompletnú výrobu reklamy a tlačovín. Zároveň investujeme množstvo času do vývoja online služieb. Tešíme sa na ďalší rok s Vami :)

  Článok budem neustále korigovať a dopĺňať

Typocon vás ľúbi!

A preto s vami radi zdieľame všetky užitočné informácie o tlači. Tvoríme pre vás články, video návody, personalizované ponuky produktov … to všetko zadarmo!

Ivan Ledenyi

Počas štúdia Hospodárskej Informatiky na Ekonomickej univerzite som pracoval ako dobrovoľník v nízkoprahovom zariadení pre deti a mládež na ulici. Po štúdiu som pôsobil na viacerých aj zahraničných IT projektoch. V súčasnosti som konateľ a tvorca portálu na tlač a výrobu reklamy Typocon.sk. Vo voľnom čase cestujem, windsurfujem, alebo sedím na motorke so svojou manželkou.