SK EN
0.00 €
Položiek: Items: 0
Starting typocon... Starting typocon...
Nastala chyba pri spracovaní dotazu ({Exception}) Request failed with error ({Exception})
Vami zvolený formát nie je možné vyradiť, zvoľte správny formát. Unable to layout selected format, please select correct format.
Neznáma enumerácia: Unknown enumeration:
Neznámy formát: Unknown format:
Neznámy material: Unknown material:
Neznámy prednastavený produkt: Unknown default product:
Neznámy šablóna produktu: Unknown product template:
Neznámy lom: Unknown fold:
Neznámy unibind chrbát: Unknown unibind back:
Neznáma fólia: Unknown coil:
Neznámy kartón: Unknown carton:
Neznáma väzba: Unknown binding:
Prihlásenie Login
Boli ste úspešne prihlásený do systému Login was successful
Prihlasovanie zlyhalo. Skontrolujte zadaný email a heslo Login failed. Check your email and password
Zadajte Váš email Enter your email
Boli ste úspešne odhlásený zo systému Logout was successful
Odhlasovanie zlyhalo Logout failed
Prosím najprv sa prihláste Please login first
Na vykonanie zvolenej operácie nemáte dostatočné práva You have issuficient rights to perform choosen operation
Boli ste z bezpečnostných dôvodov odhlásený You have been logged out due to security reasons
ZMENA HESLA
 
Ak ste zabudli heslo pošleme vám nové heslo na vašu emailovú adresu. Nové heslo bude platné až po kliknutí na potvrdzujúci link v emaile. Heslo si môžete zmeniť hneď po prihlásení.
TODO
Zaslať email na zmenu hesla TODO
Ponechať pôvodné heslo TODO
Odosielame potvrdujúci email... TODO
Na Vašu emailovú adresu sme zaslali potvrdujúci email s novým heslom. TODO
Odosielanie emailu na zmenu hesla zlyhalo ({Exception}) TODO ({Exception})
Ukladám údaje produktu... Saving product data...
Údaje produktu boli úspešne uložené. Product data were successfully saved.
Produkt bol vložený do košíka. Teraz môžete pridať tlačové súbory. TODO
UPOZORNENIE
 
Teraz môžete pridať tlačové súbory. Pri nahrávaní súborov čakajte a nezatvárajte okno.
TODO
Ukladanie produktu zlyhalo. Saving product failed.
Pre toto zadanie vám môžeme vyrátať kalkuláciu ofsetom pre porovnanie. Link na cenu vám príde mailom. TODO:
Počkajte kým sa všetky súbory nahrajú na server alebo ukončite nahrávanie tlačítkom (x) TODO:
Celkový počet strán musí byť deliteľný Total page count must be divisible by
Nesymetrická farebnosť Asymmetric Chroma
Maximálna šírka chrbta pre túto väzbu je 35mm Maximal width for this binding is 35mm
Pri zadanom formáte je minimálny počet objednaných kusov TODO
Pre túto zákazku vám môžeme spraviť ponuku aj ofsetovou technológiou aby ste si mohli vybrať optimálnu variantu ## Try offset print
Pre túto zákazku vám môžeme spraviť ponuku aj ofsetovou technológiou aby ste si mohli vybrať optimálnu variantu ## Try offset print
Formát tlače je väčší ako formát potláčaného materiálu ## format too big
Rozmer tlačovej dosky bol upravený podľa veľkosti tlačového hárku. TODO
Tlačový hárok nemôže byť vačší ako tlačová doska. TODO
Rozmer tačového hárku bol upravený podľa veľkosti tlačovej dosky. TODO
Formát nemôže byť väčší ako tačový hárok. TODO
Operácia bola zrušená. Operation was canceled.
Faktúry boli vyexportované a stav IsExported bol upravený. Invoices were exported and state IsExported was changed.
Saldokonto bolo úspešne nahrané na server, teraz možte importovať údaje do databazy. Ledger was successfully uploaded to server, now you can import data into database.
Ak chcete spravovať objednávky, musíte sa najprv prihlásiť. Please log in to manage orders.
Zadajte najprv prosím Vaše meno a mobilný alebo telefonický kontakt. Please fill in your name and mobile or phone first.
Ukladám objednávku... Saving order...
Objednávka bola úspešne uložená Order has been successfully saved
Ukladanie objednávky zlyhalo Saving order failed
Objednávka bola úspešne zmazaná Your order has been successfully saved
Vyberte najprv objednávku kam chcete pridať produkt Select order where you want to add product first
Ak chcete spravovať objednávky, musíte sa najprv prihlásiť. Please log in to manage orders.
Registrujem nového používateľa... Registering new user...
Boli ste úspešne zaregistrovaný. Poslali sme Vám aktivačný e-mail s ďalšími inštrukciami. Your registration was successfull. We have sent you an activation e-mail with more instructions.
Registrácia zlyhala. Registration failed.
Kontrolujem e-mail... Checking e-mail...
Ľutujeme, užívateľ s týmto e-mailom už v systéme existuje We are sorry, user with given email already exists in the system
Vaše konto bolo úspešne aktivované. Teraz sa môžete prihlásiť. Your account has been successfully activated. You can sign in now.
Vaše heslo bolo úspešne zmenené. Teraz sa môžete prihlásiť. Your password has been successfully reset. You can sign in now.
Prosím opravte nesprávne údaje vo formulári. Please correct invalid data in form.
Upravujem údaje používateľa... Updating user data...
Údaje používateľa boli úspešne upravené User data were successfully updated
Úprava údajov používateľa zlyhala User date update failed
Vytváram nového používateľa... Creating user data...
Nový používateľ bol úspešne vytvorený New user was successfully created
Úprava údajov používateľa zlyhala User date update failed
Kontrolujem e-mail... Checking e-mail...
Ľutujeme, užívateľ s týmto e-mailom už v systéme existuje We are sorry, user with given email already exists in the system
Ak chcete spravovať použivateľov, musíte sa najprv prihlásiť. Please log in to manage users.
{Name}
{Description}
 • {Name}
 • {Label}
  {Info}
  {Label}
  {Info}
  {Label}
  {Info}
  {Text}
  {Text}
  {Text}
  {BrowseText}
  Pridať Add
  Server zamietol nahrávanie súboru. Súbor prekročil maximálnu veľkosť, alebo je nepovoleného typu. Server refused to upload file. File exceed maximum size or is of invalid type.
  Chyba komunikácie. Vymažte chybný súbor a pridajte ho znova. Neopúšťajte formulár počas prenosu. Upload failure.
  Pokúšate sa uploadnúť súbor viac krát You are trying to upload the file multiple times
  Upload URL je modifikovaná Upload URL is modified
  Súbor sa kopíruje. Nezatvárajte okno pokiaľ kopírovanie nebude ukončené. File is uploading. Do not close the window until the is finished.
  celá doska full plate
  posledná doska last plate
  plný hárok full sheet
  posledný hárok last sheet
  začiatok rolky roll start
  koniec rolky roll end
  Vami zvolený formát tlače je väčší ako potláčaný materiál Chosen format exceeds printable area
  Vygenerovať nový overovací kód Generate new verification code
  Nenašli sa žiadne položky No items found
  Riadkov Rows     Stránka Page <>
  A zároveňAnd
  AleboOr
  IgnorovaťIgnore
  ×Pridať
  Nahrávam údaje... Updating data...
  Vymazávam údaje... Deleting data...
  Súbory Files
  Súbory môžete pridať po vložení produktu do košíka. Meniť ich bude možné aj po záväznom objednaní. TODO:
  Web upload je obmedzený na veľkosť súboru 100 MB. Pri pomalom pripojení je lepšie použiť ftp. TODO:
  Súbory môžete pridať aj cez FTP. Prihláste sa pod Vašim prihlasovacím menom a heslom. TODO:
  FTP priečinok: TODO:
  TIP: Nakopírujte si link do Windows prieskumníka, alebo použite ftp klienta - zapnite pasívny mód. TODO:
  CenaPrice
  150,00
  Cena po zľavePrice with discount
  0,00€
  Cena za kusPrice for item
  1,50
  Práce navyšeExtra work
  2,00
  DPH %Tax %
  Celkom s DPHTotal with tax
  150,00
  Cena je zatiaľ predbežná Price is preliminary
  Dodanie do 3 prac. dní Delivery in 3 work. days
  Uložiť zmeny Save changes Vytvoriť ofsetovú kalkuláciu Create offset calculation Vložiť do košíka Add to cart Pridať do objednávky Add to order Tlač Print Dokončovanie Post Process Hotovo Finish
  {Label}
  {Label}
  Prihlásenie Login